Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Każdy jest zajęty udawaniem kogoś, kim wcale nie jest. Możliwe, że dzieje się tak dlatego, iż nikt nie wie, kim naprawdę jest.  Gdybyśmy potrafili się przyznać, że nawet w tłumie jesteśmy samotni. Może wtedy moglibyśmy wzajemnie sobie pomóc, zamiast tylko udawać. Nie rozumiem, dlaczego wygląda to inaczej, niż kiedy byłam dzieckiem. Wtedy przyjaźnie były prostsze, niż dzisiaj. Teraz trzeba przestrzegać reguł, których nikt nie potrafi określić. Gdybym mogła spełnić jedno życzenie, każdy stałby się tym, kim naprawdę jest. Myślę, że wtedy świat stałby się o wiele lepszym miejscem. 
— "Hold Me"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaszydera szydera
7454 7c2e
Reposted fromcaligula caligula viacalineczka calineczka
Sponsored post
7904 b318 500
Trafny jak zawsze Żulczyk
9541 738c 500
-bosobienieradze
Reposted fromnieradze nieradze vialegohouse legohouse
1829 a246 500
Reposted fromshirtsj shirtsj viainimaginable inimaginable
0732 780b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahollyj hollyj
we heart it pedroguizilini | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viabeinthe beinthe
Reposted fromhairinmy hairinmy viacalineczka calineczka
0628 f740
Reposted fromtwice twice viamieszu mieszu
4756 533c

philosophic-alcoholic:

Beautiful. 

Reposted fromburngorgeous burngorgeous vianothing-new nothing-new
1639 8150
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
6875 296b
Gossip Girl.
Reposted fromfantom fantom viamdjg mdjg
5583 cdce 500
D. It's better that way
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej. 

— Jakub Żulczyk
Reposted fromprecelka precelka viawillyours willyours
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...